Uchwała Nr RGK.0007.99.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.99.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami: z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego ( Uchwała Nr 191/2013 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych:
1) Ulicę Jemiołową położoną w miejscowości Trzciniec, obręb geodezyjny Białe Błota, przebiegającą od ulicy Sarniej do ulicy Łabędziej, po terenie działek nr: 626/20, 651, 650, opisaną nr 1 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2) Ulicę Jeżowską położoną w miejscowości Trzciniec, obręb geodezyjny Białe Błota, przebiegającą od ulicy Sarniej do ulicy Sowiej (droga powiatowa nr 1537 C), po terenie działek nr: 702/1, opisaną nr 2 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3) Ulicę Łabędzią położoną w miejscowości Trzciniec, obręb geodezyjny Białe Błota, przebiegającą od ulicy Gminnej (droga powiatowa nr 1537 C) do ślepego zakończenia na działce nr 2118, po terenie działek nr: 626/21, cz. 625/4, 613/13, 613/12, 613/3, 2118, opisaną nr 3 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
4) Ulicę Łosiową położoną w miejscowości Trzciniec, obręb geodezyjny Białe Błota, przebiegającą od ulicy Sarniej do ślepego zakończenia na działce nr 679, po terenie działek nr: 680/1, 679, 688/1, 678/3, opisaną nr 4 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
5) Ulicę Sarnią położoną w miejscowości Trzciniec, obręb geodezyjny Białe Błota, przebiegającą od ulicy Gminnej (droga powiatowa nr 1537 C) do ślepego zakończenia na działce nr 694/2, po terenie działek nr: cz. 694/2, opisaną nr 5 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.99.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
plik do pobrania (651kB) pdf

Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami: z 2014 r. poz. 40) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
W celu prawidłowego administrowania drogami, konieczne jest zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (4 września 2014, 10:53:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 905