Uchwała nr RGK.0007.8.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Niezapominajki” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 65/24 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.8.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2015 r.
plik do pobrania (632kB) pdf

Uzasadnienie
W dniu 31 lipca 2014 r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Właścicieli działki o numerze ewidencyjnym 65/24 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, stanowiącej drogę o nadanie jej nazwy ulicy. Wnioskodawcy oświadczyli, iż wyrażają zgodę na nadanie jej nazwy "ul. Niezapominajki". Wyżej wymienioną nazwę pozytwnie zaopiniowała również Rada Sołecka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lutego 2015, 10:49:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735