Uchwała nr RGK.0007.31.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr RGK.0007.31.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2015

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami: z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego ( Uchwała Nr 191/2013 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013 r.) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych:
1) Ulicę Biedronki położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bocianowo do ulicy Jodłowej, po terenie działek nr: 173/24, 173/13, cz.184/2, 182/15, 173/17, 182/9, 173/20, 182/3, 183/3, wskazaną pod nr 1 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2) Ulicę Bocianowo położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bydgoskiej (droga gminna nr 050605 C) do ulicy Morelowej, po terenie działek nr: 110/2, 156/8, 156/1, 156/7, 173/2, 106/7, 109/6, 109/22, 110/4, 111/1, cz.114/13, cz.113/1, 109/11, cz.112/13, cz.112/3, cz.114/13, wskazaną pod nr 2 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3) Ulice: Jagodową i Borówkową położone w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegające od ulicy Bydgoskiej (droga gminna nr 050605 C) do ulicy Bocianowo, po terenie działek nr: cz.107/17, 105/8, 106/15, 109/38, wskazane pod nr 3 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
4) Ulicę Brzoskwiniową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bocianowo do ulicy Długiej, po terenie działki nr: cz.113/1, wskazaną pod nr 4 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
5) Ulicę Czereśniową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Długiej do ulicy Kieleckiej, po terenie działek nr: 191/7, 206/13, 207/13, 208/11, 209/5, wskazaną pod nr 5 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
6) Ulicę Długą położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bocianowo do ulicy Anyżowej, po terenie działek nr: cz.121/33, cz.113/1, cz.115/35, cz.187/12, 187/8, 187/28, cz.112/19, cz.112/3, cz.113/1, 192/1, cz.115/35, 119/1, 120/39, cz.189/2, cz.114/13, 191/8, cz.192/3, wskazaną pod nr 6 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
7) Ulicę Dzięciołową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bydgoskiej (droga gminna nr 050605 C) do ulicy Gilowej, po terenie działek nr: 102/3, 148/4, cz.104/12, wskazaną pod nr 7 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
8) Ulicę Gilową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Zielonej do ślepego zakończenia na działce nr 100/2, po terenie działki nr: 100/2, wskazaną pod nr 8 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
9) Ulicę Gruszową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Jaworowej do ulicy Śliwkowej, po terenie działek nr: cz.174/3, cz.173/7, 182/14, cz.188/15, wskazaną pod nr 9 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
10) Ulicę Jaworową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bydgoskiej (droga gminna nr 050605 C) do ulicy Żołędziowej, po terenie działek nr: cz.174/3, 174/22, 176/2, 251/4, wskazaną pod nr 10 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
11) Ulice: Żołędziową, Jodłową i Wrzosową położone w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegające od ulicy Bydgoskiej (droga gminna nr 050605 C) do ulicy Biznesowej w Przyłękach (droga gminna nr 050656 C), po terenie działek nr: 163/30, 163/35, 167, 168/32, 411, 166/1, 165/5, 251/3, 412, 183/2, 413, 217/3, 260/2, 261/2, 262/2, 226/13, 228/30, 265/9, 230/20, 267/18, 227/3, 228/35, 265/11, 228/37, 229/17, 419, 230/31, 267/11, 267/14, 267/16, 251/1, 199/1, 244/2, 267/12, 270/3, 280/2, 299/8, 278/2, 277/4, 299/10, 277/6, 299/12, 275/2, 299/13, 416, 302/1, 415, 302/2, 366/1, 301/3, 417, 302/3, 418, 301/4, 365/4, 300/5, 300/4, 302/4, 365/3, wskazane pod nr 11 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
12) Ulicę Kielecką położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Jaworowej do ulicy Jodłowej, po terenie działek nr: 175/2, 174/18, 174/29, 205/6, 219/3, 219/7, 206/10, 207/2, 211, 207/12, 208/12, 209/5, 210/2, wskazaną pod nr 12 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
13) Ulicę Krętą położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Kieleckiej do ślepego zakończenia na działce nr 219/21, po terenie działek nr: 219/21, 213/2, 219/11, wskazaną pod nr 13 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
14) Ulicę Leśną położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Biedronki do ślepego zakończenia na działce nr 220/11, po terenie działek nr: 222/1, 220/11, wskazaną pod nr 14 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
15) Ulicę Miłkową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Długiej do ulicy Kieleckiej, po terenie działek nr: 206/3, 206/6, 207/14, 208/4, 209/4, 230/7, 230/19, 199/2, wskazaną pod nr 15 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
16) Ulicę Morelową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Zielonej do ulicy Bocianowo, po terenie działek nr: cz.114/13, cz.115/35, wskazaną pod nr 16 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
17) Ulicę Morwową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Zielonej do ulicy Bocianowo, po terenie działek nr: 115/39, 115/29, wskazaną pod nr 17 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
18) Ulicę Oliwkową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bocianowo do ulicy Długiej, po terenie działek nr: cz.112/13, cz.112/3, cz.112/19, wskazaną pod nr 18 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
19) Ulicę Orzechową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Zielonej do ulicy Biznesowej w Przyłękach (droga gminna nr 050656 C), po terenie działek nr: 124/2, 123/20, 125/29, 125/45, 288/11, 295/21, 284/6, wskazaną pod nr 19 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
20) Ulicę Pszenną położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Jodłowej do ulicy Dziurawcowej, po terenie działek nr: cz.258/8, 258/19, wskazaną pod nr 20 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
21) Ulicę Rumiankową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bydgoskiej do ulicy Dzięciołowej, po terenie działek nr: 104/30, 104/12, wskazaną pod nr 21 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
22) Ulicę Rzepakową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Jodłowej do ulicy Dziurawcowej, po terenie działek nr: cz.257/18, cz.258/8, wskazaną pod nr 22 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
23) Ulicę Śliwkową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Długiej do ulicy Kieleckiej, po terenie działek nr: cz.188/15, cz.188/5, 206/9, wskazaną pod nr 23 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
24) Ulicę Świetlikową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Jodłowej do ślepego zakończenia na działce nr 228/38, po terenie działek nr: 228/32, 228/33, 228/34, 228/38, 229/18, 228/29, 229/15, cz.229/17, wskazaną pod nr 24 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.31.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik plik do pobrania (486kB) pdf
Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami: z 2014 r. poz. 40) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zarząd Powiatu Bydgoskiego wyraził pozytywną opinię Uchwałą Nr 191/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
W celu prawidłowego administrowania drogami, konieczne jest zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (7 kwietnia 2015, 11:15:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742