Uchwała nr RGK.0007.32.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr RGK.0007.32.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2015

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami: z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 315/2014 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. oraz Uchwała nr 318/2014 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r.) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych:
1) Ulicę Akacjową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa nr 1926C) do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 327, wskazaną pod nr 1 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2) Ulicę Armii Krajowej położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Kaczmarka Ignacego do ulicy Łochowskiego Wojciecha, po terenie działek nr: 1407, wskazaną pod nr 2 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3) Ulicę Bartkowiaka Jana położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa Nr 1926C) do ulicy Łochowskiego Wojciecha, po terenie działek nr: cz. 1405, wskazaną pod nr 3 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
4) Ulicę Bartniczą położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Jesionowej do ulicy Spacerowej, po terenie działek nr: 701/1, 701/2, 701/3, 881, 954, 278/27, 285/9, cz.286/10, wskazaną pod nr 4 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
5) Ulicę Biwakową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Letniskowej do ulicy Wycieczkowej, po terenie działek nr: 1062, 1063, 1064, cz.258/69, cz.258/72, cz.259/5, 260/15, wskazaną pod nr 5 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
6) Ulicę Bluszczową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Jedlinowej do ulicy Spacerowej, po terenie działek nr: 700/1, 700/2, 700/3, 880, 953, wskazaną pod nr 6 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
7) Ulicę Borówkową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa Nr 1926C) do ulicy Storczykowej (droga gminna nr 050666C), po terenie działek nr: 188/2, wskazaną pod nr 7 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
8) Ulicę Bratkową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa Nr 1926C) do ulicy Sienkiewicza Henryka, po terenie działek nr: 167/20, 362, cz.166/11, wskazaną pod nr 8 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
9) Ulice: Cedrową i Mahoniową położone w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C) do ulicy Borówkowej, po terenie działek nr: 535, 363, cz.561, wskazane pod nr 9 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
10) Ulicę Cichą położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Kwiatowej do ulicy Gościnnej, po terenie działek nr: 883, wskazaną pod nr 10 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
11) Ulicę Cisową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Jesionowej do ślepego zakończenia na działce nr 279/5, po terenie działek nr: 279/5, 283/14, cz.278/2, wskazaną pod nr 11 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
12) Ulicę Cyprysową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Grabowej do ulicy Modrzewiowej, po terenie działek nr: 213/2, 210/3, 209/14, wskazaną pod nr 12 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
13) Ulice: Franciszka Czackiego i Wojciecha Łochowskiego położone w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Woźniaka Feliksa do ulicy Bartkowiaka Jana, po terenie działek nr: 1403, wskazaną pod nr 13 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
14) Ulicę Czereśniową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa Nr 1926C) do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 331/2, 171/10, 177/5, 178/20, 179/1, 644, cz.896, cz.185/11, 641, wskazaną pod nr 14 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
15) Ulicę Dereniową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Olszynowej do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 176/45, 176/52, 175/3, cz.176/21, 176/30, 176/38, wskazaną pod nr 15 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
16) Ulice: Dorodną, Gradową i Wiosenną położone w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C) do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 202/57, cz.202/64, 1250, 1251, 1245, 1254, wskazaną pod nr 16 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
17) Ulicę Geparda położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej do ślepego zakończenia na działce nr 311/19, po terenie działek nr: 311/19, wskazaną pod nr 17 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
18) Ulicę Grabową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa Nr 1926C)  do ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C), po terenie działek nr: 211/3, 213/5, 214/22, wskazaną pod nr 18 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
19) Ulicę Gościnną położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa Nr 1926C)  do ulicy Spacerowej, po terenie działek nr: 886, wskazaną pod nr 19 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
20) Ulicę Irysową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Świerkowej do ulicy Orzechowej, po terenie działek nr: cz.224/9, 224/24, 513, 224/23, cz.225/24, wskazaną pod nr 20 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
21) Ulicę Jaguara położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej do ślepego zakończenia na działce nr 303/23, po terenie działek nr: 303/23, 303/10, wskazaną pod nr 21 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
22) Ulicę Jaśminową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Orzechowej do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 1242, 225/68, 224/10, cz.224/9, cz.208/6, wskazaną pod nr 22 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
23) Ulicę Jaworową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C)  do ulicy Migdałowej, po terenie działek nr: 1239, 205/16, 225/69, 1258, wskazaną pod nr 23 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
24) Ulicę Jedlinową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa Nr 1926C) do ulicy Spacerowej, po terenie działek nr: cz.286/10, 286/25, 773, wskazaną pod nr 24 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
25) Ulicę Jesienną położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C) do ulicy Migdałowej, po terenie działek nr: 202/11, 202/15, 202/49, 1240, wskazaną pod nr 25 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
26) Ulicę Jesionową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa Nr 1926C) do ulicy Wierzbowej (droga powiatowa nr 1536C), po terenie działek nr: cz.278/2, 278/23, 278/25, 286/4, 275/12, 341/2, 277/5, 277/3, wskazaną pod nr 26 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
27) Ulicę Jodłową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa Nr 1926C) do ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C), po terenie działek nr: 217/7, 216/2, 217/2, 218/2, wskazaną pod nr 27 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
28) Ulice: Kaczmarka Ignacego i Woźniaka Feliksa położone w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Bartkowiaka Jana do ulicy Topolowej, po terenie działek nr: 1404, wskazaną pod nr 28 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
29) Ulicę Kalinową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C) do ulicy Leśnej, po terenie działek nr: cz.225/70, wskazaną pod nr 29 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
30) Ulicę Kasztanową  (część) położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Leszczynowej i Żeglarskiej (droga gminna nr 050603C), do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 232/15, 233/3, 234/15, cz.336, 235/5, wskazaną pod nr 30 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
31) Ulicę Klonową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Cedrowej do ulicy Storczykowej (droga gminna nr 050668C), po terenie działek nr: 191/1 i cz. 561, wskazaną pod nr 31 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
32) Ulicę Konwaliową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Czereśniowej do ulicy Bratkowej, po terenie działek nr: 167/18, 168/25, 169/20 i 639, wskazaną pod nr 32 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
33) Ulicę Kwiatową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa nr 1926C) do ulicy Spacerowej, po terenie działek nr: 879, 343 i 778, wskazaną pod nr 33 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
34) Ulicę Lamparcią położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 307/32, po terenie działek nr: 306/11, 307/5 i 307/32, wskazaną pod nr 34 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
35) Ulicę Letniskową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa nr 1926C),  do skrzyżowania z drogą przebiegającą przez działkę nr 1059, po terenie działek nr: 1055, cz. 255/16 wskazaną pod nr 35 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
36) Ulicę Leśną położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa nr 1926C), do ulicy Deszczowej, po terenie działek nr: 1249, 1257, cz. 225/70, cz. 225/44, 225/45, 225/42, 225/43, cz. 255/19, 225/5, wskazaną pod nr 36 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
37) Ulicę Lipową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Czereśniowej do ulicy Bratkowej, po terenie działek nr: 167/17, 168/10, 168/27, 168/28, 168/14, 169/21 i 640, wskazaną pod nr 37 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
38) Ulice: Liściastą i Żurawinową położone w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegające od ulicy Bukowej (droga powiatowa nr 1535C)  do ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa nr 1926C), po terenie działek nr: 622 i 270/15, wskazaną pod nr 38 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
39) Ulicę Lwią położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończonej na granicy działki 309/34, po terenie działek nr: 309/11, cz. 309/34, 310/10 i 310/12, wskazaną pod nr 39 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
40) Ulicę Adama Mickiewicza położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa nr 1926C), do ulicy Henryka Sienkiewicza, po terenie działek nr: cz.148/35, 148/48, 148/33, 148/36, wskazaną pod nr 40 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
41) Ulicę Miłą położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Cichej do ulicy Spacerowej, po terenie działki nr: 885, wskazaną pod nr 41 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
42) Ulicę Czesława Miłosza położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa nr 1926C), do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 330, 159/29, 160/11, 160/23, wskazaną pod nr 42 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
43) Ulicę Miodową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Nektarowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 279/13, po terenie działek nr: 279/13, 278/22, 285/30, 286/24, 774/1, 774/1, 774/2, 774/3, wskazaną pod nr 43 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
44) Ulice: Migdałową i Promykową położone w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegające od granicy działki nr 223/9, do granicy działki nr 233/4, po terenie działek nr: 233/4, 1252, 1256, 233/9, wskazaną pod nr 44 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
45) Ulicę Morelową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Leśnej, do ul. Irysowej, po terenie działek nr: 224/22, 225/15, cz. 225/19, wskazaną pod nr 45 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
46) Ulicę Morską położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Letników, zakończoną ślepo na granicy działki nr 255/16, po terenie działki nr: cz. 255/16, wskazaną pod nr 46 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
47) Ulicę Morwową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C0, do ulicy Jaśminowej, po terenie działek nr: 208/17, 208/18 i cz. 208/6, wskazaną pod nr 47 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
48) Ulicę Mostową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Żeglarskiej (droga gminna nr 050603C), zakończoną ślepo na granicy działki nr 239/58, po terenie działki nr: cz. 238/58, wskazaną pod nr 48 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
49) Ulicę Nektarową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Bartniczej, do ul. Spacerowej, po terenie działki nr: 775, wskazaną pod nr 49 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
50) Ulicę Niedźwiedzią położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 301/6, po terenie działki nr: 301/6, wskazaną pod nr 50 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
51) Ulicę Ogniskową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Wczasowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 1058, po terenie działek nr: cz. 258/69, cz. 256/13, 1058, wskazaną pod nr 51 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
52) Ulicę Okopową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C), do ul. Czereśniowej, po terenie działek nr: 178/19 i 178/22, wskazaną pod nr 52 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
53) Ulicę Olszynową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C), do ul. Czereśniowej, po terenie działek nr: 171/11, 172/5, 177/3 cz. 176/38, wskazaną pod nr 53 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
54) Ulicę Palmową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Olszynowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 174/19, po terenie działki nr: 174/19, wskazaną pod nr 54 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
55) Ulicę Pantery położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 348, po terenie działek nr: 348, 313/24 i 314/9, wskazaną pod nr 55 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
56) Ulicę Piaskową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Słonecznej, do ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C), po terenie działek nr: 200/33, 198/14 i cz. 200/13, wskazaną pod nr 56 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
57) Ulicę Plażową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Wczasowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 1059, po terenie działki nr: 1060, wskazaną pod nr 57 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
58) Ulicę Porzeczkową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C), do ul. Czereśniowej, po terenie działek nr: 181/21, 180/24, 180/16, 180/1, 180/38, wskazaną pod nr 58 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
59) Ulicę Słoneczną położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C), do ulicy Dębowej (droga gminna nr 050610C), po terenie działki nr: cz. 200/11, wskazaną pod nr 59 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
60) Ulicę Słoneczną położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Henryka Sienkiewicza, do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: cz. 148/35, 147/68, 147/61, 147/70, 147/72, 147/71, wskazaną pod nr 60 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
61) Ulicę Sosnową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Wierzbowej (droga powiatowa nr 1536), zakończoną ślepo na granicy działki nr 174/19, po terenie działek nr: 301/7, 302/7, 303/22, 346, 306/13, cz. 305/14, cz. 304/13, 307/23, 307/57, 308/13, 313/43, wskazaną pod nr 61 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
62) Ulicę Spacerową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Bluszczowej, do ul. Jedlinowej, po terenie działek nr: 958, 780, 779, wskazaną pod nr 62 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
63) Ulicę Spokojną położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Cichej, do ul. Spacerowej, po terenie działki nr: 884, wskazaną pod nr 63 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
64) Ulicę Szmaragdową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C), do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: 219/35, 219/24, wskazaną pod nr 64 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
65) Ulicę Szafirową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), do ulicy Kasztanowej, po terenie działek nr: 231/1, 232/17, wskazaną pod nr 65 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
66) Ulicę Wisławy Szymborskiej położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa nr 1926C), do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działki nr: 328, wskazaną pod nr 66 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
67) Ulicę Świerkową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa nr 1926C), do ulicy Orzechowej, po terenie działki nr: 507, wskazaną pod nr 67 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
68) Ulicę Topolową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Letniskowej, do końca obrębu ewidencyjnego Łochowo, do granicy działki nr 339/3, po terenie działki nr: 339/3, wskazaną pod nr 68 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
69) Ulicę Tygrysią położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 308/14, po terenie działek nr: 308/14 i 307/49, wskazaną pod nr 69 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
70) Ulicę Wczasową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Wycieczkowej, do ulicy Letniskowej, po terenie działek nr: 1056, cz. 256/13, cz. 258/72, 259/20, 260/5, wskazaną pod nr 70 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
71) Ulicę Wesołą położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Bartniczej, do ulicy Spacerowej, po terenie działki nr: 957, wskazaną pod nr 71 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
72) Ulicę Wilczą położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 305/14, po terenie działek nr: cz. 304/13, cz. 305/14, wskazaną pod nr 72 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
73) Ulicę Wiśniową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Wczasowej, zakończoną ślepo na granicy działek nr 258/72 i 259/5, po terenie działek nr: cz. 258/72, cz. 259/5, 259/26, wskazaną pod nr 73 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
74) Ulicę Wesołą położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Mahoniowej, do ulicy Storczykowej (droga gminna nr 050666C), po terenie działek nr: 580, cz. 583, 190/22, wskazaną pod nr 74 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
75) Ulicę Wycieczkową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa nr 1926C), zakończoną ślepo na granicy działek nr 607, 260/23, po terenie działek nr: 260/24, 606, wskazaną pod nr 75 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
76) Ulicę Wypoczynkową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Nakielska (droga powiatowa nr 1926C), zakończoną ślepo na granicy działki nr 1059, po terenie działek nr: 1057, 1061, wskazaną pod nr 76 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.32.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik plik do pobrania (770kB) pdf

Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami: z 2014 r. poz. 40) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zarząd Powiatu Bydgoskiego wyraził pozytywną opinię Uchwałą Nr 315/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą nr 318/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
W celu prawidłowego administrowania drogami, konieczne jest zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (7 kwietnia 2015, 11:18:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776