Uchwała Nr RGK.0007.101.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.


Uchwała nr RGK.0007.101.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Narzędziowa” drodze stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 147/2 i 146/5 w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                Jacek GrzywaczZałącznik do Uchwały Nr RGK.0007.101.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016 r.
Plik do pobrania (39kB) pdf

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy, dla drogi stanowiącej własność Gminy Białe Błota, oznaczonej ewidencyjnie jako działki o numerach 147/2 i 146/5 w miejscowości Białe Błota, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku właścicieli nieruchomości przyległej do drogi o ustalenie numeru porządkowego dla budynku oraz wniosku o nadanie nazwy ulicy - z propozycja nazwy ul. Narzędziowa. Wyżej wymienioną nazwę pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka. W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 
                                                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                               Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (27 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 października 2016, 14:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334