Uchwała Nr RGK.0007.110.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Uchwała nr RGK.0007.110.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale nr XII/116/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Nadać nazwy ulicom w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały: Bażancia, Borowikowa, Borsucza, Botaniczna, Cicha, Czapla, Dzięcioła, Gawronia, Gila, Grzybowa, Jagodowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jelenia, Kanałowa, Koźlaka, Krótka, Kukułcza, Kurkowa, Leśników, Lisia, Łabędzia, Łaniowa, Łąkowa, Łososiowa, Maślakowa, Nakielska, Opieńkowa, Orla, Pawia, Pieczarkowa, Podgórna, Ptasia, Rodzinna, Rydzowa, Rysia, Skalista, Sokola, Sowia, Sójki, Spadzista, Spokojna, Stolarska, Ślesińska, Ukośna, Wilcza, Wilgi, Wróbla, Zaułek, Żbika, Zgodna, Zięby, Ziołowa, Żubrza, Żurawia, Żwirowa ."
2) załącznik nr 1 do uchwały nr XII/116/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek GrzywaczZałącznik do Uchwały Nr RGK.0007.110.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016 r.
Plik do pobrania (1648kB) pdf


 Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą nr XII/116/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lisopada 2003 r. nazwę ul. Graniczna nadano drodze geodezyjnie niewytyczonej. Przedmiotowa droga do dnia dzisiejszego nie została wydzielona w związku z powyższym nazwa ulicy nie funkcjonuje. Wykreślenie nazwy ulicy Granicznej, z Uchwały nr XII/116/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2003 r., pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka. Z uwagi na powyższe właściwym jest podjęcie niniejszej uchwały w przedmiotowej sprawie.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (28 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (28 października 2016, 08:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378