Uchwała nr RGK.0007.115.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Uchwała nr RGK.0007.115.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami: poz. 1579, poz. 1948, z 2017r: poz. 730 i poz. 935) uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Nowoczesna” drodze stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 31/32 i 31/23 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.115.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
plik do pobrania (676kB) pdf   

Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy "ul. Nowoczesna" dla drogi stanowiacej działki o numerach ewidencyjnych 31/32 i 31/23, w obrębie ewidencyjnym Ciele, gmina Białe Błota wystąpili Właściciele terenu. We wniosku zaproponowali wyżej wymienioną nazwę, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (6 września 2017, 09:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262