Uchwała nr RGK.0007.151.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała nr RGK.0007.151.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Irgowa” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 154/64 miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.151.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017 r.
plik do pobrania (138kB) pdf

Uzasadnienie

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie numeru porządkowego  budynku usytuowanego przy drodze, która nie posiada nazwy.
Wójt Gminy Białe Błota zwrócił się do Rady Sołeckiej Kruszyna Krajeńskiego oraz  osób fizycznych, będących właścicielami działki o zaopiniowanie proponowanej nazwy ulicy tj. "Faceliowa" dla drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 154/64, w obrębie ewidencyjnym Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. 
Zarówno Sołtys jak i właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na nadanie nazwy ulicy "Faceliowa" i zaproponowali nazwę: "Irgowa", "Kawowa" lub "Herbaciana".
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 grudnia 2017, 12:00:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 335